12 தேர்வில் குமரி மாவட்ட அளவில் தேங்காப்பட்டணம் முதலிடம்

நடந்து முடிந்த 2014-2014 -ம் ஆண்டுக்கான 12 தேர்வில் குமரி மாவட்ட அளவில் தேங்காப்பட்டணம் அரசு மேல்நிலை பள்ளியில் படித்த நமது ஊரை சார்ந்த SHAHANA Fathima முதலிடம் பிடித்துள்ளார்.

 

 

 

அரசு பள்ளியில் பயின்று மாவட்ட அளவில் முதலிடம் பிடித்த கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தேங்காய்பட்டணம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவி பாத்திம்மா சகானாவை பாராட்டி மாவட்ட ஆட்சியர் பரிசு வழங்கியபோது.

 

நடந்து முடிந்த 2014-2014 -ம் ஆண்டுக்கான 12 தேர்வில் குமரி மாவட்ட அளவில் தேங்காப்பட்டணம் அரசு மேல்நிலை பள்ளியில் படித்த நமது ஊரை சார்ந்த SHAHANA Fathima முதலிடம் பிடித்துள்ளார்.       அரசு பள்ளியில் பயின்று மாவட்ட அளவில் முதலிடம் பிடித்த கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தேங்காய்பட்டணம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவி பாத்திம்மா சகானாவை பாராட்டி மாவட்ட ஆட்சியர் பரிசு வழங்கியபோது.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *