Obituary

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.

தேங்கைப்பட்டணம் ரிபாய் பள்ளி தெருவில் வசித்து வரும் சாக்கு வியபாரி செய்னுலாப்தீன் அவர்களின் மகனார் முகம்மது இஸ்மாயில்(44வயது)இன்று காலை(28/04/2015) இரு சக்கர வாகன விபத்தில் வபாத்தானர்கள்.இன்னாலில்லாஹீ இன்னா இலைஹி ராஜீவூன்.

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். தேங்கைப்பட்டணம் ரிபாய் பள்ளி தெருவில் வசித்து வரும் சாக்கு வியபாரி செய்னுலாப்தீன் அவர்களின் மகனார் முகம்மது இஸ்மாயில்(44வயது)இன்று காலை(28/04/2015) இரு சக்கர வாகன விபத்தில் வபாத்தானர்கள்.இன்னாலில்லாஹீ இன்னா இலைஹி ராஜீவூன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *