Obituary

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் :
மரண அறிவிப்பு தேங்காய்ப்பட்டணம் முஸ்லிம் ஜமாத்தை சார்ந்த தீனார் தெருவில் வசித்துவந்த சபாஹிர் அவர்களின் தந்தை
(அப்துல்கரீம் உப்பா தாய் வீடு பேக்கரி )

இன்று ( 03 APRIL 2015 ) மதியம் 12 அளவில் மரணமடைந்தார்கள்.
இன்னாலில்லாஹி
வஇன்னா இலைஹி
ராஜிவூன

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் :மரண அறிவிப்பு தேங்காய்ப்பட்டணம் முஸ்லிம் ஜமாத்தை சார்ந்த தீனார் தெருவில் வசித்துவந்த சபாஹிர் அவர்களின் தந்தை(அப்துல்கரீம் உப்பா தாய் வீடு பேக்கரி ) இன்று ( 03 APRIL 2015 ) மதியம் 12 அளவில் மரணமடைந்தார்கள்.இன்னாலில்லாஹிவஇன்னா இலைஹிராஜிவூன

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *