சிப்பி அப்பம் – Chippi Appam or Kalmakka Nirachathu or Stuffed Mussels

சிப்பி சீசனில் தேங்காப்பட்டணத்தில் செய்யப்படும் சிப்பி உணவுகளில் சிப்பி அவிச்சதும் ஒன்றாகும். 

Get the recipe and preparation method at fathima cookery

சிப்பி சீசனில் தேங்காப்பட்டணத்தில் செய்யப்படும் சிப்பி உணவுகளில் சிப்பி அவிச்சதும் ஒன்றாகும்.  Get the recipe and preparation method at fathima cookery

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *