SDTU – ஆட்டோ ஓட்டுநர் சங்கம் துவக்கவிழா

SDTU – ஆட்டோ ஓட்டுநர் சங்கம் துவக்கவிழா 
(17-04-2013, 5pm, Place : தேங்காபட்டணம்)
தலைமை : ரஹீம் (SDTU தேங்காபட்டணம் கிளை தலைவர்) 

முன்னிலை : தேங்காபட்டணம் SDPI நகர மற்றும் கிளை நிர்வாகிகள் 

வரவேற்ப்புரை : பாதுஷா (SDTU தேங்காபட்டணம் கிளை செயலாளர்) 

துவக்கிவைப்பவர் : நசீர் (SDTU மாவட்ட தலைவர்) 

வாழ்த்துரை
சுல்பிகர் அலி (SDPI மாவட்ட தலைவர்) ஜாகிர் ஹுசைன் (SDPI மாவட்ட து . தலைவர்)

நன்றிஉரை : சறபுதீன் (SDPI தேங்காபட்டண நகர தலைவர்) 

Social Democratic Trade Union (SDTU)

தேங்காபட்டணம் கிளை

 

SDTU – ஆட்டோ ஓட்டுநர் சங்கம் துவக்கவிழா (17-04-2013, 5pm, Place : தேங்காபட்டணம்)தலைமை : ரஹீம் (SDTU தேங்காபட்டணம் கிளை தலைவர்) முன்னிலை : தேங்காபட்டணம் SDPI நகர மற்றும் கிளை நிர்வாகிகள் வரவேற்ப்புரை : பாதுஷா (SDTU தேங்காபட்டணம் கிளை செயலாளர்)  துவக்கிவைப்பவர் : நசீர் (SDTU மாவட்ட தலைவர்)  வாழ்த்துரைசுல்பிகர் அலி (SDPI மாவட்ட தலைவர்) ஜாகிர் ஹுசைன் (SDPI மாவட்ட து . தலைவர்) நன்றிஉரை : சறபுதீன் (SDPI தேங்காபட்டண நகர தலைவர்)  Social…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *