பக்ரித் பெருநாள் வந்துவிட்டது

பக்ரித் பெருநாள் வந்துவிட்டது என்ற அறிகுறி KSM Junctionil  நேற்று இரவு முதல் தெரிந்துவிட்டது. இரவு 11 மணி அளவில் காளை அறுக்க தொடஙாகிவிட்டது.

இன்று ஒரு சிலர் பக்ரித் கொண்டாடினார்கள். அனைவருக்கும் இனிய பக்ரித் நல்வாழ்துக்கள்.

Photos and Vdeos will be updated soon.

As per jamaath announcement BAKRID will be celebrated on Monday here.

பக்ரித் பெருநாள் வந்துவிட்டது என்ற அறிகுறி KSM Junctionil  நேற்று இரவு முதல் தெரிந்துவிட்டது. இரவு 11 மணி அளவில் காளை அறுக்க தொடஙாகிவிட்டது. இன்று ஒரு சிலர் பக்ரித் கொண்டாடினார்கள். அனைவருக்கும் இனிய பக்ரித் நல்வாழ்துக்கள். Photos and Vdeos will be updated soon. As per jamaath announcement BAKRID will be celebrated on Monday here.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *