உங்கள் வாக்கு யாருக்கு?

 

 

நடைபெற விருக்கும் உள்ளாட்சி தேர்தலில் தேங்கை மண்ணில் நிற்கும் உங்கள் வேட்பாளர்கள் குறித்த ஒரு சிறிய சர்வே

 

http://newsintamil.weebly.com/2980301529923021298029943021-29702992302129973015.html

    நடைபெற விருக்கும் உள்ளாட்சி தேர்தலில் தேங்கை மண்ணில் நிற்கும் உங்கள் வேட்பாளர்கள் குறித்த ஒரு சிறிய சர்வே   http://newsintamil.weebly.com/2980301529923021298029943021-29702992302129973015.html

0 Comments

  1. தேர்தல் சர்வே நடத்த சில கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன முறைகேடான இந்த சர்வே தேர்தல் கமிஷனின் கவனத்துக்கு யாரும் கொண்டுவராமல் இருந்தால் சரி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *