Baby dead body near Thengai Beach

இன்று காலை தேங்காப்பட்டணம் கடற்கரை பொழி முகத்தில் ஒரு அடையாளம் தெரியாத‌ 2 வயது மதிக்கதக்க குழந்தை கரை ஒதுங்கியது.

 

நேற்று இனயம் புதென் துறை பகுதியில் ஒரு 22 வயது மதிக்கதக்க பெண் சடலம் ஒதுங்கியது.

அந்த பெண்மணியும் இந்த குழந்தையும் தற்கொலை செய்து கொன்டிருக்கலாம்.

 

To View picture click Read More

இன்று காலை தேங்காப்பட்டணம் கடற்கரை பொழி முகத்தில் ஒரு அடையாளம் தெரியாத‌ 2 வயது மதிக்கதக்க குழந்தை கரை ஒதுங்கியது.   நேற்று இனயம் புதென் துறை பகுதியில் ஒரு 22 வயது மதிக்கதக்க பெண் சடலம் ஒதுங்கியது. அந்த பெண்மணியும் இந்த குழந்தையும் தற்கொலை செய்து கொன்டிருக்கலாம்.   To View picture click Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *