கணனியில் இருந்து Drivers backup எடுப்பது எப்படி?

கணனி பயன்படுத்தும் அனைவரும் எதிர் நோக்கும் பிரச்சினை வைரஸ் தாக்கம், windows file corrupted. கணனி வேகம் குறைதல் இவ்வாறு பிரச்சினைகள் தரும் போது கணனி பாவனையாளர்கள் கையில் எடுக்கும் கடைசி ஆயுதம் Format Hard Disk  , சரி Format செய்தவுடன் கணனி பழைய நிலைக்கு வரும் என்று பார்த்தால் அதுவும் நடக்காது.

Sound file open செய்வர்கள் சத்தம் வெளியே வராது, இன்டெர் நெட் open  பன்னுவார்கள் cannot find page தோன்றும்,Games Open  செய்தால் அதுவும் இயங்காது, காரணம் அதற்கான Drivers Install செய்திருக்கமாட்டார்கள் பின்னர் கைவசம் இல்லாத Drivers களை Download செய்ய தனது நேரத்தை செலவழிப்பர்கள்.

இப்படியான பிரச்சினையை தீர்க்க வடிவமைக்கப்பட்ட மென்பொருள் Driver Max.
இதை பயன்படுத்தி உங்கள் கணனியில் இருந்து Drivers backup செய்துகொண்டு Format செய்தவுடன் மீண்டும் நிருவமுடியும்.

இதை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என கிழே உள்ள படிமுறையை பாருங்கள்
இந்த மென்பொருள் install  செய்தவுடன். open செய்யவும்.

 

முதல் பக்கம் தோன்றும். பின்னர் உங்கள் கணனியில் நிருவப்பட்டிருக்கும் Drivers Analysis  செய்து அதன் பட்டியல் தரும்.அதில் தேவையான Drivers அல்லது Select All  தெரிவு செய்யமுடியும்
click next
கிழே உள்ள படத்தில் போன்று தோன்றும் பெட்டியில் எந்த Format இல் எங்கே Save செய்ய வேண்டும் என்று தெரிவு செய்யவும்.

click next


பின்னர் கணனியில் நிருவப்பட்டிருக்கும் drivers களை backup  செய்ய சிறிது நேரம் எடுக்கும்


backup  எடுதவுடன் Save  செய்த தொகுப்பை திறந்து பார்க்க முடியும்.backup  செய்த Driver  தொகுப்பை உங்கள் Pen Drive  இல் அல்லது DVD இல்  எடுத்து கவனமாக வையுங்கள்.தேவைபடும் போது இலகுவாக பயன்படுத்தலாம்

 

ப்ரிய‌முட‌ன்
அன்ஸி

கணனி பயன்படுத்தும் அனைவரும் எதிர் நோக்கும் பிரச்சினை வைரஸ் தாக்கம், windows file corrupted. கணனி வேகம் குறைதல் இவ்வாறு பிரச்சினைகள் தரும் போது கணனி பாவனையாளர்கள் கையில் எடுக்கும் கடைசி ஆயுதம் Format Hard Disk  , சரி Format செய்தவுடன் கணனி பழைய நிலைக்கு வரும் என்று பார்த்தால் அதுவும் நடக்காது. Sound file open செய்வர்கள் சத்தம் வெளியே வராது, இன்டெர் நெட் open  பன்னுவார்கள் cannot find page தோன்றும்,Games Open  செய்தால் அதுவும் இயங்காது, காரணம்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *